MUDr. Bernard Guleja, praktický lekár pre dospelých